Opschoondag

Met elkaar, voor elkaar

Hoe goed kent u uw buren en omgeving?

Kom bij elkaar, de koffie staat klaar. Praat over wat er bij u in de buurt speelt. Wat er goed is en ook wat er beter kan. Bij de kraam zijn bezems en kruiwagens aanwezig om u te helpen de stoepen en achterpaden schoon te maken. Daarmee wordt de uitstraling van uw buurt schoner en veiliger.

Heeft u nog spullen waar u niets meer mee doet?
Geef ze een tweede kans. Bij het inzamelpunt zullen de bruikbare spullen verzameld worden voor en door kringloop de Grootste Bazaar.
Voor onbruikbare spullen staat er een kraakwagen, een container voor oud ijzer en een aanhangwagen voor klein chemisch afval. Groen wordt ook apart ingezameld.

Wat niet
Groene en grijze kliko’s. Alle soorten bouw-en sloopafval, bedrijfsmatig afval, asbest (houdende) materialen en autobanden. Ook gevaarlijk afval of gevaarlijke vluchtige stoffen mag u niet inleveren.

Hoe
Van 10.00 tot 14.00 uur kunt u spullen komen brengen naar het verzamelpunt op de parkeerplaatsen bij de kruising Offenbachlaan-Dukasweg. Mocht dat niet lukken laat dat dan voor 12:00 uur weten bij onze kraam. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing.

ZATERDAG 12oktober 2019
VAN 10.00 UUR TOT 14:00 UUR

Spullen die zomaar op de stoep worden gezet worden niet opgehaald. Daarbij is dat ook verboden. Dus zelf komen brengen! Er zijn kruiwagens beschikbaar.
HELP MEE UW WIJK SCHOON EN LEEFBAAR TE HOUDEN