Schrijven aan college van burgemeester en wethouders

Op 18 februari 2024 is er een schrijven uitgegaan naar het college van burgemeester en wethouders. Dit n.a.v. het inspreken op de meningvormde vergadering van 6 februari jl., agenda punt 5: Raadsvoorstel Kaders voor participatie concept gebiedsvisie ontwikkelas zuidwest. Daar wij begrepen hadden dat de vragen uit de inspreek-tekst niet worden beantwoord is er een schrijven uit gegaan met dezelfde vragen.

Daarbij hebben wij gevraagd naar een inhoudelijke reactie op de vragen uit de tekst en in het verlengde van de gebiedsvisie.

Download via onderstaande button het schrijven:

0 Reacties