Bestuur

Nieuw bestuur kiest voor andere aanpak

Het bestuur van Stichting Blaarthem maakte een paar roerige maanden door maar de rust is inmiddels gelukkig weergekeerd en gaan we in een andere samenstelling verder. Tegelijkertijd nemen wij de huidige werkwijze eens kritisch onder de loep. Destijds, bij de oprichting van de stichting, werd gekozen voor het werken vanuit vier verschillende werkgroepen die zich elk met een ander thema bezighielden : Verkeer & Veiligheid, Woonomgeving & Spelen, Activiteiten en Communicatie. Maar werkte deze aanpak wel genoeg? Omdat we denken dat het altijd beter kan en wij toch wat beperkingen zien in de oude aanpak hebben we besloten voor een andere structuur te kiezen.

Eigenbelang werkt

Waar we steeds meer tegenaan liepen was het tekort aan betrokken mede-wijkbewoners die met ons aan de slag wilden gaan met klachten en wensen uit de wijk. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor veel mensen in de wijk een ‘te ver van mijn bedshow’ was. Neem als voorbeeld de verkeersoverlast in de Humperdincklaan; dat probleem is nijpend voor de bewoners van die straat en zal niet zo sterk leven bij iemand uit bijvoorbeeld de Fauréstraat. Wat belangrijk is, is dat bewoners hun eigenbelang moeten voelen om zich in te willen zetten voor de leefbaarheid van de wijk. Een probleem zal sneller en effectiever worden bestreden wanneer diegenen die er last van hebben er zelf mee aan het werk gaan. Eigenbelang; niets menselijker dan dat! Daarom willen we nu met straat AMBASSADEURS gaan werken en het systeem van werkgroepen loslaten.

Klagen werkt niet

Wanneer een klacht of wens zich aandient of gemeld wordt bij Stichting Blaarthem, zal dit door de AMBASSADEUR worden opgepakt, in samenwerking met het bestuur. Per wens/klacht wordt dan onder de bewoners die daar belang bij hebben gezocht worden naar actief betrokkenheid en hulp gezocht om samen een goed resultaat te bereiken. In het nabije verleden hebben we al gemerkt dat deze werkwijze resultaat oplevert: het plantsoentje tussen de Laagstraat en de Berliozlaan. Dankzij de inzet van omwonenden kwam er eindelijk medewerking van de gemeente en hebben de inspanningen van beide partijen, eigenlijk in een relatief korte tijd, gezamenlijk een goed resultaat opgeleverd. Daarover heeft u in de vorige BlaBlaBlaarthem al kunnen lezen. Heeft u een wens of een idee voor uw straat of buurt? Laat het ons dan horen! Blijf niet wachten en met alleen klagen gebeurt er ook niets. Wanneer Stichting Blaarthem er weet van heeft kunnen we bekijken hoe en met wie we aan de slag kunnen. 

En bent u toevallig iemand die zich betrokken voelt bij de wijk en wel zin heeft om die betrokkenheid vorm te geven en er wat tijd aan te besteden? Stichting Blaarthem kan goed een grotere achterban gebruiken en eventueel nog een bestuurslid. Wij zijn een club van enthousiaste bewoners (ook allemaal met banen en drukke agenda’s) die de deur altijd open heeft staan voor medestanders.

U bent welkom!