Gebiedscoördinator

Wat kan ik als gebiedscoördinator voor u doen?

Mijn naam is Marleen Smit, geboren in 1980 en moeder van drie prachtige meiden. Ik werk als gebiedscoördinator bij gemeente Eindhoven. In het bijzonder voor de buurt waarin jij woont. Samen met jou en andere betrokkenen, wil ik graag een bijdragen leveren aan de leefbaarheid en de veiligheid in jouw Gestel.

Aanspreekpunt

Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor jouw buurt. Voor zowel de bewoners, bewonersorganisaties en ondernemers (zoals de Politie, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, etc.).

Heb je ideeën of initiatieven voor jouw buurt? Dan kun je bij mij terecht. Het gaat dan om ideeën en initiatieven die voor meerdere bewoners belangrijk zijn (collectieve vragen).

Heb je vragen, ideeën, problemen of wil je iets overleggen voel je vrij om contact met me op te nemen!

Mijn telefoonnummer is 06 34 63 93 11 en mijn mail is marleen.smit@eindhoven.nl

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste op de volgende manier doorgeven aan de gemeente:

  • Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)
  • Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter
  • Bel 14040 (algemene nummer gemeente)

Overlast
Heb je last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in je buurt? Meld de overlast dan bij ons advies- en meldpunt woonoverlast via www.eindhoven.nl/woonoverlast of via de woonoverlast app. 

Heb je onenigheid met een buur of buurtbewoner? Dan kun je gebruik maken van buurtbemiddeling via buurtbemiddeling-eindhoven@levgroep.nl

Als je huurt van een woningcorporatie en je ervaar woonoverlast meld je dan bij de coöperatie.  

Hartelijke groet,
Marleen Smit

(+31) (0)6 34 63 93 11

Gebiedscoördinator Gebiedsexpertise

Gestel: Blaarthem, Hagenkamp, Oude Spoorbaan, Rapelenburg en Schrijversbuurt