Trudo

Trudo heeft een Leefbaarheidsfonds vanuit waar gelden kunnen worden aangevraagd. Vervelende is dat dit fonds nu net in een overgangsfase zit van Opschoonbudget naar leefbaarheidsfonds en van ons Klantenplatform naar onze afdeling Leefbaarheid. Dus binnenkort gaat het een en ander veranderen, t.z.t. meer berichtgeving.