Buurt BBQ

Stichting Blaarthem hecht veel waarde aan goede contacten met de buurtgenoten.

Niet alleen onze activiteiten/evenementen zijn daar opgericht maar ook voor de zgn. BUURT-BBQ willen wij bijdragen in de kosten.

Hoe werkt dit dan:

Stel u wilt samen met uw buren een gezellige samenkomst organiseren met een drankje en hapje, het hapje is in dit geval de BBQ. U kunt dan een aanvraag doen bij het secretariaat om een financiële bijdrage van €10 per deelnemend persoon, de penningmeester zal dan contact met u opnemen.

Gehanteerde spelregels:

  • Buurt-BBQ, minimaal 8 personen.
  • Minimaal 4 huishoudens uit dezelfde straat
  • Bijdrage betreffen enkel de kosten van de BBQ, geen drank, chips o.i.d.
  • Indien kosten BBQ bekend (offerte/prijsopgave) zal de penningmeester €10 p/p overmaken
  • Na afloop moet binnen 4 weken de definitieve rekening van de buurt-BBQ, inclusief een lijst met de deelnemers met vermelding adres, worden ingediend bij de penningmeester die controleert of e.e.a. volgens de afspraken is afgehandeld.
  • Mochten er onvolkomenheden/misbruik worden geconstateerd neemt de penningmeester contact met u op en zal e.e.a. worden besproken of wellicht wordt, in het ergste geval, u verzocht de bijdrage van€10 p/p terug te storten.
  • maximaal 1x per kalenderjaar (kalenderjaar 01 januari tot en met 31 december)
  • Dubbel gebruik van buurtgenoten wordt niet toegestaan.
  • In gevallen waar bovenstaande niet in voorziet beslist het bestuur

Gelukkig hebben wij nog nimmer misbruik geconstateerd en de deelnemers van vorige jaren zijn bijzonder blij met deze regeling.

Mocht u twijfelen of andere vragen hebben neem dan contact op met de secretaris en wij proberen u dan te helpen, secretaris@stichtingblaarthem.nl

Met Blaarthemse groet,
Bestuur stichting Blaarthem