Buurtpreventie

Kleine moeite, positief effect

Sinds oktober 2013 is er een actieve buurtpreventie in Blaarthem. Deze bewoners houden informeel toezicht en geven ongeregeldheden door aan de politie, gemeente of bijvoorbeeld aan een van de woningcorporaties in Blaarthem.

Buurtpreventen krijgen een cursus via de gemeente aangeboden. Daarnaast zorgt de gemeente voor ondersteuning in de vorm van hesjes, zaklampen en materialen. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u de gemeente bereiken via 14 040 of via buurtpreventie@eindhoven.nl.

De politie is actief betrokken bij buurtpreventie door mee te denken, ondersteunen en te adviseren over de werkzaamheden en de bevoegdheden van buurtpreventieteams. De wijkagent maakt hierover heldere afspraken met de buurtpreventieteams. Als er buurtpreventieteams zijn in een buurt, zal dat geen invloed hebben op de inzet van de politie in de wijk, die blijft dus hetzelfde.
Via Youtube kunt u een filmpje over buurtpreventie in Eindhoven bekijken: Buurtpreventie Eindhoven

Een twintigtal vrijwilligers is actief in Blaarthem, de meeste hiervan lopen in tweetallen door de wijk, een aantal vrijwilligers zet zich op andere wijze in.

Wil je zelf ook eens meelopen, wil je jezelf aanmelden of heb je vragen over de buurtpreventie?
Stuur een mail naar buurtpreventie@stichtingblaarthem.nl of bel met de coördinator (Nancy) via telefoonnummer 06-45520106.

 Het buurtpreventieteam is tevens via Twitter te volgen via @BPT_Blaarthem.

Aankomende activiteiten