Gebiedscoördinator

Wat kan ik als gebiedscoördinator voor u doen?

Mijn naam is Ercan Akyuz. Ik werk aan en voor onze stad als gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven. In het bijzonder voor de buurt waarin u woont; o.a. Blaarthem. Samen met u als bewoner en andere betrokkenen, wil ik bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt.

Aanspreekpunt

Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor uw buurt. Voor zowel de bewoners (organisaties) en ondernemers alsook de Politie, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, etc. Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van belang zijn. Welke kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u daar zelf aan bijdragen? Ik help u graag op weg.

U kunt me bellen op 06-18347828 of mailen naar e.akyuz@eindhoven.nl

Samenwerken en verbinden

Zonder samenwerking komen we niet ver. Daarom ben ik zeer regelmatig in contact met de diverse betrokkenen in de buurt. Het verbinden van al deze partijen is een belangrijk deel van mijn werk. Op die manier ontstaan korte lijntjes, kunnen we elkaar dus makkelijk vinden en voorkomen we dat we langs elkaar heen werken. Bovendien staan we samen een stuk sterker om tot oplossingen te komen.

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste op de volgende manier doorgeven aan de gemeente:

Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)

Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter

Bel 14040 (algemene nummer gemeente)

Woonoverlast
Heb je last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in je buurt? Ga eerst samen rustig in gesprek. Helpt dat niet? Maak dan gebruik van buurtbemiddeling via buurtbemiddeling-eindhoven@levgroep.nl

of helpt dat ook niet? Meld de overlast dan bij ons advies- en meldpunt woonoverlast via www.eindhoven.nl/woonoverlast of via de woonoverlast app. Als je huurt van een woningcorporatie meld je de overlast bij hen.