Piet Swinkels

Vanaf 1977 woon ik samen met Jet in Blaarthem. Onze 2 kinderen zijn hier opgegroeid, maar vanwege hun studie elders, wonen zij nu met hun gezinnen buiten Eindhoven.

Sinds de oprichting heb ik diverse hand en spandiensten aan de stichting verleend. Vanaf die tijd heb ik de buurt eigenlijk pas leren kennen. Het leren kennen van  je omgeving en weten wat er speelt, is voor mij ook de motivatie om mij in te zetten voor de buurt.

Sinds mijn pensionering heb ik meer vrije tijd die ik voor een groot deel besteed aan onze kleinkinderen en wandelen,  ook blijft er nu nog tijd over om me voor de buurt nuttig te kunnen maken.

Daarom ben ik nu lid van het bestuur van Stichting Blaarthem waar ik de functie invul van penningmeester.

U kunt met mij of het bestuur contact opnemen via een email naar info@stichtingblaarthem.nl.

Wilt u rechtstreeks met mij in contact komen, stuur dan een email naar penningmeester@stichtingblaarthem.nl.

 Blaarthemse groet,

Piet