Schrijven aan college gemeente Eindhoven, Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Beste buurtgenoot,

Onderstaand schrijven is afgelopen week naar de griffie van de gemeente Eindhoven gestuurd om te delen met de burgemeester, wethouders en de raadsleden. Het schrijven is te downloaden via onderstaande button.

0 Reacties