Schrijven Beter nooit dan te laat

N.a.v. de meningsvormende vergadering van dinsdag jl. nogmaals een aandringen bij de raad om positief te beslissen in het voordeel van Blaarthem.

Zoals het er nu uitziet is ondanks sommige kritische opstellingen er geen ruimte is voor een negatief of afwijzende grondhouding.

Bij negatieve beslissing rest enkel de rechtsgang naar de RvS (Raad van State), wat wij ook hebben gedaan als stichting bij de huisvesting van moelanders in het vm. Grafisch Lyceum. Nog individueel, noch de stichting ziet hier reikhalzend naar uit, vandaar het schrijven wat gedeeld is per mail aan de raad.

0 Reacties