Verslag 2e bijeenkomst wethouder Verhees

Hieronder vind u een verslag van de 2e bijeenkomst die Stichting Blaarthem heeft gehad met wethouder Verhees.

De belangrijkste punten uit de vergadering:

· Mieke wilde eerst nog een gesprek met ons voordat het bestemmingsplan naar de raad gaat. Ze heeft gezegd dat het participatietraject wellicht beter had gekund, dat er altijd leerpunten zijn. Aan de bouwhoogte of het ontwerp kan Mieke niets meer aan veranderen. Er moet een goede openbare ruimte komen erkent Mieke. Er komt dan ook nog een participatieronde over het buurthuis en de groenvoorziening.

· De bouwgroep, waar enkele mensen van aanwezig waren, wijst erop dat de bouwgroep los staat van Stichting Blaarthem en dat er over de bouw ook met hen gesproken moet worden.

· Het nieuwe bestemmingsplan is aangepast maar nog niet definitief vastgesteld. Bij de procedure worden aanpassingen gedaan. Er is een brief in de maak zodat iedereen kan reageren. De wijzigingen van nu zijn op basis van interne zienswijze.

· Uit voortschrijdend inzicht is gebleken dat het inprikken zoals bedacht via het winkelplein niet meer wenselijk is. Er is namelijk een plan in ontwikkeling waarbij het hele Karel de Grote plein op de schop gaat. De hele rotonde gaat veranderen. Dit omdat de HOV4 er gaat komen. Op dat moment zal er een nieuwe aansluiting komen naar het winkelplein. Mieke gaat navragen wat de plannen zijn voor HOV4 en wat de consequenties zijn voor hier in Blaarthem.

· Van Woonbedrijf willen ze precies uitzoeken wat er is gepresenteerd in 2021 en wat het verschil is met nu. Hierover willen ze graag nog in gesprek met de bouwgroep.

· De laatste tekeningen worden doorgestuurd naar Tinus Kanters van de bouwgroep en daar komt zeker nog een vervolgafspraak op waarbij ook naar een vergelijkbaar appartementencomplex gekeken zal worden.

· Jan wil graag de zienswijzen die zijn ingediend beantwoord zien.

· Slotsom: zoeken naar oplossingen in de toekomst en de stap vermijden dat men naar de Raad van State gaat.

Verder voegt Mariken nog toe over de beantwoording van de zienswijzen:

· Iedereen die een zienswijze heeft krijgt pas antwoord wanneer over dat antwoord een besluit is genomen, deze antwoorden staan dan in de nota van zienswijzen. De volgende stap is dat mensen hun zienswijze kunnen toelichtingen bij de gemeenteraad. Daar krijgt iedereen die een zienswijze heeft ingediend een uitnodiging voor. Deze uitnodiging volgt pas nadat het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan door te sturen naar de gemeenteraad. De griffie nodigt deze mensen dan uit.

Oftewel, de beantwoording is onderdeel van dat hele proces.


0 Reacties