Petitie en uitnodiging aan de burgemeester van Eindhoven de heer J. Dijsselbloem

Beste burgemeester van Eindhoven, geachte heer J. Dijsselbloem,

Met deze petitie willen wij u van harte uitnodigen om een bezoek te komen brengen aan onze buurt Blaarthem in het stadsdeel Gestel.

Graag willen wij u informeren over alles wat er speelt in onze buurt, de inzet van de vrijwilligers die hier actief zijn, maar ook zeker over de ernstige mate van overlast die wij tot 25 april 2022 ervaarden als gevolg van de aanwezigheid van coffeeshop Indian Dylan in onze buurt. Op 25 april 2022 werd door uw voorganger, dhr. Jorritsma, deze coffeeshop gesloten voor 360 dagen vanwege een gigantische handelsvoorraad, ruim 760 keer de toegestane hoeveelheid. Met het sluiten van deze coffeeshop is de overlast (zie vormen van overlast) aan en rondom de straten van de Karel de Grotelaan enorm afgenomen en wordt deze ook niet meer ervaren.

Vormen van overlast:

De overlast uit zich voornamelijk in asociaal/gevaarlijk en intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag richting bewoners en voorbijgangers. Denk hierbij aan schreeuwen en luidruchtig over straat bewegen, hard en roekeloos rijden wat met name in de Glinkastraat, Brahmslaan, Humperdincklaan, Rubensteinlaan, Laagstraat, Schumannstraat, Botstraat en Busonilaan aan de orde van de dag is. Doorverkoop van de gekochte verdovende middelen in de coffeeshop in de eerder genoemde straten. Ontlasten en urineren op trottoirs of in de voortuinen van wijkbewoners lijkt een normaal patroon te worden, indien bewoners daarover het gesprek aangaan volgt wederom intimidatie welke er voor zorgt dat de schrik er goed inzit. Wildgroei van divers afval, met name van de Domino’s, op straat en in de voortuinen komt de leefbaarheid niet ten goede. Net zo min als de (straat) prostitutie en grote, buitenlandse, vrachtwagens waarvan de chauffeurs de coffeeshop bezoeken, gebruiken en overnachten in de wijk!

Situatie na 25 april 2022

Met de, tijdelijke, sluiting van de coffeeshop Indian Dylan is nu dit gedeelte van Blaarthem (inwoners +/-1800) in een rust gekomen die recht doet aan geheel Blaarthem. Dit recht uit zich in het tegenovergestelde van alle ongewenste overlast die in de paragraaf overlast is omschreven. Wijkbewoners voelen zich weer veilig, er is normaal verkeersgebruik in de eerder genoemde straten, een wandelingetje laat in de middag en avond is weer goed te doen. Geen overlast meer van ongewenst gedrag, geen doorverkopers van verdovende middelen en geen aanbod meer van (straat) prostitutie, kortom er is bijna een serene rust gekomen die het wonen in Blaarthem weer aangenaam maakt, zoals het hoort!

Gevolgen perspectief Coffeeshop april 2023:

Zoals het er nu naar uitziet zal de coffeeshop in april 2023 weer geopend worden. Wij als bewoners zijn nu al onrustig en bang voor de eerder genoemde overlast die wij weer zullen gaan ervaren. Helaas hebben alle eerdere interventies van maatschappelijke organisaties, door de jaren heen, niet geleid tot het juiste en gewenste resultaat. Ook de kwetsbaarheid van Blaarthem is groot, getuige ook de beschrijving in het uitvoeringsbeleid vestigingscriteria “Het zorg – opvangcluster in Gestel”, in het document Coffeeshopbeleid Eindhoven 2020. De coffeeshop heeft een enorme aanzuigende werking op kwetsbare personen.

Verzoek:

Wij vragen u om coffeeshop Indian Dylan niet meer te openen, maar om deze;

  • Permanent te sluiten op deze locatie
  • Te verplaatsen naar een andere plek (bijv. naar een industrieterrein, dichter bij de snelweg)

Gezien de tijdsdruk (in april zal de coffeeshop weer haar deuren mogen openen), nodigen wij u uit om zo spoedig mogelijk een bezoek te brengen aan Blaarthem.

Uw reactie stellen wij zeer op prijs.

Met Blaarthemse groet,

Bestuur Stichting Blaarthem

J. van Geffen, voorzitter

De Fallastraat 9, 5654 SK Eindhoven

Correspondentie: secretaris@stichtingblaarthem.nl

PS, een kopie van dit schrijven hebben wij ook gedeeld met de gemeenteraad.

0 Reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *