Verslag bespreking Blaarthem met Fractieleden gemeenteraad nav bouwplannen ISE terrein.

Op woensdag 3 april jl. zijn er van de verschillende politieke partijen leden op bezoek geweest om te luisteren naar de noodkreet vanuit Blaarthem.

Onderstaand de presentatie die is gegeven vanuit Stichting Blaarthem met feiten en cijfers over de wijk en welke problemen voorzien zijn. Tevens ook een verslag van de avond en een toelichting van de presentatie aan de raad.

0 Reacties